เราสร้างรูปแบบการเรียนรู้ขึ้นมาได้ด้วยตัวเองในการเดิมพัน"คาสิโนออนไลน์"ที่เกิดขึ้น
เราสร้างรูปแบบการเรียนรู้ขึ้นมาได้ด้วยตัวเองในการเดิมพัน”คาสิโนออนไลน์”ที่เกิดขึ้น

การเรียนรู้ที่เราได้เจอในเกมการพนันหรือเกม”คาสิโนออนไลน์มันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้แต่ละบุคคลสามารถมองเห็นได้ถึงความเข้าใจที่เหมือนกันไม่ว่าพวกเขาต้องการที่จะมองเห็นถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในรูปแบบใดมันก็อาจจะมีเงื่อนไข

ในการที่เราจะได้เข้าใจในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็เป็นได้เพราะฉะนั้น การพยายามสร้างการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เราได้มองเห็นถึงสิ่งที่สามารถทำได้ในเกมการพนัน”คาสิโนออนไลน์มันก็ยังคงกลายเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจถึงเงื่อนไขถูกต้องได้อย่างชัดเจนไม่เหมือนกันไม่ว่าเราต้องการที่จะเข้าใจถึงความเป็นไปได้

ในบทบาทเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนมันยังคงอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรในการที่จะเข้าใจในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าการเกิดขึ้นในแต่ละกรณีจะมีเหตุผลอย่างไรให้เราได้เข้าใจในสิ่งที่กำลังเป็นไปได้อย่างตรงตามความต้องการมันก็ยังคงยึดถือว่าเรากำลังพยายามทำอะไรในการที่จะมองเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างดีที่สุด